top of page

Short-list of Congress Awards-2022 (History)


We continue to introduce you to the shortlists for the 2022 Congress Award for the Best Scientific Publications in 2021, and we invite you to familiarize yourself with the lists of potential winners in the "history" category.


The winners will be determined at the Tenth International Congress of Belarusian Studies, Kaunas, October 1, 2022.


Monographs:

  • Вольга Іванова (укл.). Za pierwszych Sowietów. Pogranicze polsko-białoruskie w latach 1939-1941 w relacjach ustnych mieszkańców. Warszawa, 2021.

  • Андрэй Кіштымаў. Беларусь на выставках ХІХ – начала ХХ в. - Мінск: Беларуская навука, 2021.

  • Аляксандр Пруднікаў. Мястэчкі ва ўладаннях каталіцкай царквы на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне XVII - XVIII ст. Сацыяльна-эканамічнае развіццё. 2021.

  • Ірына Раманава. Клеймение Красного Дракона: 1937–1939 гг. в БССР. - Москва: РОССПЭН, 2021.

  • Алена Філатава. Белорусско-литовские земли в 1772-1860 гг.: человек и общество. - Минск: Беларуская навука, 2021.


Articles:

  • Наталля Анофранка. Злачынствы непаўналетніх і малалетніх дзяцей у 30–50-я гады ХІХ ст. на землях Беларусі // Беларускі Гістарычны Агляд. Том 28 (2021). С. 53-94.

  • Юры Грыбоўскі. Выкарыстанне беларускай нацыянальнай сімволікі падчас Другой сусветнай вайны // Гадавік Цэнтра беларускіх студыяў. 2021, том 7, с. 63-86.

  • Рыгор Лазько. Пачатак трагедыі. Аб «беларускіх таварышах», з якімі згадзіўся ЦК РКП(б) 24 снежня 1918 г. // Запісы Інстытута імя братоў Луцкевічаў. Год І. Сшытак І. Vilnius–Mensk, 2020

  • Аляксандр Пагарэлы. Да праблемы сацыял-дарвінізму і яго кантэкстаў у друку Заходняй Беларусі // Беларускі Гістарычны Агляд. Том 28 (2021). С. 115-162.

  • Уладзімір Падалінскі. Вальны сойм Рэчы Паспалітай 1572 г.: эпідэмія, улада і грошы // Беларускі гістарычны часопіс. 2021, № 6. С. 3–13.


26 views
logo_palitykat_short.jpg
ІВКЛ
Lithuania Belarus
mackevich
bottom of page