top of page

Short-list of Congress Awards-2022 (foreign authors)

Updated: Sep 21, 2022


Shortlists of the categories of the Congress Prize. The best publications by foreign authors on Belarusian topics have been evaluated.


English-language articles on socio-political issues that were published in 2020-21:

  • Artiukh, Volodymyr (2021). The Anatomy of Impatience: Exploring Factors behind 2020 Labor Unrest in Belarus. Slavic Review, 80(1), 52-60.

  • Bedford, Sofie (2021). The 2020 Presidential Election in Belarus: Erosion of Authoritarian Stability and Re-politicization of Society. Nationalities Papers, 49(5), 808-819.

  • Hansbury, Paul (2021). Domestic Constraints on Foreign Policy Change in Belarus. Journal of Belarusian Studies, 11(1), 27-55.

  • Pierson-Lyzhina, Ekaterina (2021). Belarus’s oscillating foreign policy toward the EU: from engagement to retrenchment (1994–2021). Canadian Slavonic Papers, 63:3-4.

  • Slocum, Sue (2021). The Influence of Government Controlled DMOs on Destination Competitiveness: the Case of Belarus. Tourism Planning & Development, 1-15.


Also this year, Polish-language monographs on Belarusian topics, published in 2016-21, have been considered:

  • Błaszczak, Tomasz. Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940. Białystok, 2017.

  • Getka, Joanna i Darczewska, Jolanta. Na drodze do wolności. Białoruska partyzantka kulturowa w przestrzeni publicznej i Internecie. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021.

  • Głogowska, Helena. Za Białorusią świata nie widział. Rzecz o Teodorze Iljaszewiczu - białoruskim poecie, historyku i działaczu. Białystok 2021

  • Jankowiak, Mirosław. Współczesne gwary białoruskie na Łotwie. Charakterystyka. Wybór tekstów. Praha 2018.

  • Kempa, Tomasz. Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

40 views

Comments


logo_palitykat_short.jpg
ІВКЛ
Lithuania Belarus
mackevich
bottom of page