top of page

Congress Award for the Best 
Scientific Publication in 2020

The International Congress of Belarusian Studies has announced the best 2020 scientific publications.

The list of the winners:

Social and political sciences (articles):

Tatsiana Kulakevich. National Awakening in Belarus: Elite Ideology to 'Nation' Practice SAIS Review of International Affairs, Volume 40, Number 2, Summer-Fall 2020, pp. 97-110 

Humanities (articles):

Вераніка Курцова. Беларускія гаворкі Падляшша: з назіранняў над марфалагічнымі асаблівасцямі, іх эвалюцыяй і ступенню захаванасці // Беларуская дыялекталогія. Навук. рэд. В.М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – Вып. 6. – С. 103–123.

 

Humanities (monographs):

Дзмітрый Смалякоў. Cацыяльна-філасофскія погляды рэлігійных палемістаў у Беларусі канца XVI – сярэдзіны XVII стагоддзя. – Мінск: Беларуская навука, 2020.

 

History (articles):

Аляксандр Гужалоўскі. Культ Сталіна ў беларускім савецкім фальклоры // Беларускі гістарычны часопіс. 2020, № 2. С. 9–20.

 

History (monographs):

Андрэй Мацук. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733-1735 гг. Мінск: Беларуская навука, 2020.

The Award is financially supported by the Belarusian Charitable Foundation (London) and the Kipel family (USA)!

We congratulate all winners!

History: short list (2021)

Monographs:

 • Мікола Волкаў. Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI – пачатку XVIII ст. – Мінск: Беларуская навука, 2020. 

 • Андрэй Мацук. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733-1735 гг. Мінск: Беларуская навука, 2020. 

 • Янина Риер. Правитель и общество на белорусских землях в XIII – первой трети XV в.: основные механизмы политогенеза, легитимизации и сакрализации власти. Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2020. 

 • Наталля Сліж. Культура сексуальных стасункаў у Вялікім Княстве Літоўскім у ХVІ-ХVІІ стст. Мінск: Тэхналогія, 2019. 

Articles:

 • Віталь Галубовіч. Цэхавыя прывілеі як інструмент дзяржаўнай палітыкі ў беларускіх гарадах: часы Уладзіслава Вазы (1633—1648 гг.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2020, № 7. С. 11–19.

 • Аляксандр Гужалоўскі. Культ Сталіна ў беларускім савецкім фальклоры // Беларускі гістарычны часопіс. 2020, № 2. С. 9–20.

 • Раіса Зянюк. Канверсія рымска-каталіцкага манаскага духавенства ў праваслаўе як выкарыстанне магчымасці сацыяльнага ліфту ў першай палове ХІХ ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2020, № 11. С. 5–12.

 • Дзяніс Лісейчыкаў. "У мястэчку палова русі, а палова каталікоў..." Мяжа рассялення "рускай" этнаканфесійнай супольнасці ў Вялікім Княстве Літоўскім у сярэдзіне XVIII ст. // Беларускі гістарычны часопіс. 2020, № 6. С. 3–9.

 • Наталля Сліж. Першыя цэхі ў Гародні і іх рамеснікі ў XVI-XVII стагоддзях. // Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік. Т. 53. Беласток 2020. С. 7-30.

 

Humanities: short list (2021)

 

Monographs:

 • В.Ю. Бароўка. Аксіялогія беларускай літаратуры. - Віцебск: ВДУ, 2020. 

 • С. Ковалев, И. Лаппо, Н. Русецкая. Белорусская драма покаления RU: контекст—тенденции—индивидуальности. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. 

 • Жанна Некрашэвіч-Кароткая. Беларусь як культурная прастора і еўрапейскі літаратурны працэс XVI–XIX стст, Мінск: БДУ, 2020

 • Дзмітрый Смалякоў. Cацыяльна-філасофскія погляды рэлігійных палемістаў у Беларусі канца XVI – сярэдзіны XVII стагоддзя. – Мінск: Беларуская навука, 2020. 

 

Articles:

 • Iryna Bahdanovich. Jan Kazimir Pashkevich's Poem Poland prospers with Latin... as a Literary Mystification, “Studia Białorutenistyczne", 2020, t. 14, p. 171-202, 

 • Aliaksiej Barysionak. Lessons in Bad Art and Student Protests in Minsk in 1988-1992 / Proceedings of the Art Museum of Estonia. Tallinn, 2019. PP. 152-170.

 • Уладзіслаў Іваноў. Моўны сорам беларусаў (сацыялінгвістычны аналіз) „Acta Albaruthenica”, t. 20, s. 169-184. 

 • Вераніка Курцова. Беларускія гаворкі Падляшша: з назіранняў над марфалагічнымі асаблівасцямі, іх эвалюцыяй і ступенню захаванасці // Беларуская дыялекталогія. Навук. рэд. В.М. Курцова,  Л. П. Кунцэвіч. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – Вып. 6. – С. 103–123.

 

Social and political sciences: short list (2021)

 • Tatsiana Kulakevich.  National Awakening in Belarus: Elite Ideology to 'Nation' Practice SAIS Review of International Affairs, Volume 40, Number 2, Summer-Fall 2020, pp. 97-110 

 • Aliaksandr Lanieŭski. The Militia and the Special Services in the Contemporary Politics of History of Belarus \\ Institute of National Remembrance Review. Nr. 1. 2019. P. 218-253.

 • Siarhiej Mudroŭ. Belarus, Crimea and the Donbas: Belarusian attitudes to the post-maidan events in Ukraine. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Volume 28, 2020 - Issue 1: Civil Society under Pressure: Historical Legacies and Current Responses in Central Eastern Europe.

 • Paviel Usaŭ. Evolution of the Belarus-Russia Union State: from integration to attempts of incorporation. Studia i analizy nauk o polityce, 2020, (1), 95-108.

logo_palitykat_short.jpg
ІВКЛ
Lithuania Belarus
mackevich
bottom of page